Роменська районна рада
Офіційний сайт
23 Червня 2024 р.
Герб України

Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, щодо діяльності комунального підприємства

18 Квітня2017

Інформація щодо діяльності комунального підприємства «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради Сумської області, яка підлягає оприлюдненню, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статей 17 та 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення відкритості, прозорості та публічності діяльності комунального підприємства «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради Сумської області:

- цілі діяльності комунального підприємства;

- квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки;

- аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального   підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону;

- статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;

- біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);

- річні звіти керівника комунального  підприємства;

- структура, принципи формування і розмір винагороди керівника комунального підприємства;

- рішення районної ради щодо комунального  підприємства;

- опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального    підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

- відомості про договори, учасником яких є комунальне  підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів";

- інформація про операції та зобов’язання комунального   підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за I квартал 2018 року (20,08,2018)

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за I квартал 2019 року (11,05,2019)

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за 2019 року (31.12.2019)

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за I квартал 2020 року (04.05.2020)

Фінансовий  звіт суб’єкта  малого  підприємництва  за  1 півріччя 2020 року (11.08.2020)

Звіт про фінансові результати господарської діяльності КП «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради Сумської області за 1 півріччя 2019 року

Звіт про фінансові результати господарської діяльності КП «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради Сумської області за 9 місяців 2019 року

Звіт про виконання Програми фінансової підтримки КП «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради Сумської області за 2019 рік

Звіт про фінансові результати господарської діяльності КП «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради Сумської області за 1 півріччя 2020 року

Звіт про фінансові результати господарської діяльності КП «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради Сумської області за 9 місяців 2021 року

Звіт про фінансові результати господарської діяльності КП «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради Сумської області за  2021 рік

Звіт про фінансові результати господарської діяльності КП «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради Сумської області за  1 квартал 2022 року

Звіт про фінансові результати господарської діяльності КП «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради Сумської області за  1 півріччя 2022 року

Звіт про фінансові результати господарської діяльності КП «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради Сумської області за  9 місяців 2022 року