Роменська районна рада
Офіційний сайт
04 Грудня 2020 р.
Герб України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
сьомого скликання
27.11.2015

 

 

 

Про утворення президії районної  ради та затвердження Положення про неї

 

 

 

Відповідно до статті 57 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна  рада вирішила:

 

1.Утворити президію районної  ради  в складі голови та заступника голови районної ради, голів постійних комісій, уповноважених представників депутатських груп та фракцій.

2.Затвердити Положення про президію районної ради (додається).

 

Голова  районної ради                                            В.Я. Переваруха

 

 

Додаток

до рішення районної  ради

від  27. 11.2015

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію районної  ради

 

1. Президія районної ради (далі – президія або президія ради)  утворюється радою на весь строк повноважень і є дорадчим органом ради.

2. Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, та оперативних консультацій керівництва районної ради з депутатським корпусом.

Робота президії ради полягає в наступному:

- надання, в разі необхідності, пропозицій щодо питань, які вносяться на розгляд ради, а також сприяння здійсненню організаційних заходів щодо підготовки та роботи сесій;

- внесення пропозицій щодо скоординованої спільної роботи постійних комісій;

- надання рекомендацій щодо проведення спільних засідань постійних комісій та розгляд відповідних питань на цих засіданнях;

- організація контролю за виконанням рішень ради, у тому числі, прийнятих за запитами депутатів, пропозиціями та критичними зауваженнями, висловленими депутатами на сесіях ради;

- організація взаємодії районної ради з територіальними громадами, трудовими колективами, громадськими організаціями у вирішенні питань місцевого життя;

- розгляд питань з політичної та соціально-економічної ситуації в районі, надання пропозицій та рекомендацій раді і голові ради;

- сприяння розвитку гласності, організації вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використання пропозицій і зауважень громадян у практичній роботі;

- внесення пропозицій районній раді щодо утворення тимчасових депутатських комісій для вивчення питань соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку району, а також з інших питань, що належать до компетенції районної ради, для надання відповідних рекомендацій;

- прийняття рішень про вступ ради в асоціації, об`єднання з подальшим затвердження цього рішення районною радою.

3. До складу президії входять: голова ради, його заступник, голови постійних комісій та уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

4.Президія здійснює свою роботу у формі засідань ( для розгляду окремих питань можуть проводитися виїзні засідання).

5.Засіданя президії скликаються в міру необхідності, як правило, перед пленарними засіданнями районної ради.

6 Засідання президії скликає і веде голова районної  ради, а у разі його відсутності або за його дорученням - заступник  голови районної  ради.

7. Засідання президії є повноважним за наявності не менше половини від кількості її членів.

8.На засіданні президії можуть бути присутніми інші депутати, представники районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, працівники засобів масової інформації, інші особи.

9. Рішення президії приймаються більшістю голосів її членів. При рівності голосів прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував голова ради. Рішення президії носять рекомендаційний характер.

10. Про засідання президії складається протокол. Протокол підписує голова районної  ради або його заступник, якщо він вів засідання.

11. Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат районної  ради.

12.Президія діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.