Роменська районна рада
Офіційний сайт
22 Лютого 2019 р.
Герб України

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова запрошує на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів

08 Серпня2018

Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова готує фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами» за заочно-дистанційною формою навчання.

Мета підготовки фахівців полягає в набутті професійних компетентностей щодо ефективного управління на засадах публічності влади, демократичних принципів взаємодії влади та громадян, прозорості прийняття та ефективності реалізації управлінських рішень для забезпечення сталого розвитку регіонів, шляхом активізації місцевих ініціатив і раціонального використання ресурсного потенціалу територій.